Begeleiden van mensen met autisme.

Ik bied ondersteuning aan mensen met een ontwikkelingsstoornis en/of een beperking, zoals, autisme,ADHD en ADD.

Ondersteuning en begeleiding wordt op maat aangeboden. De mens is uniek en staat centraal, de stoornis niet.

Contactgericht Spelen en Leren.

Contactgericht Spelen en Leren is een methode waarbij je doelgericht een kind/jongeren met autisme op verschillende ontwikkelings-domeinen stimuleert; zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling. Maar wel steeds vanuit contact.

Het is een methode van afstemmen, zodat het kind/jongeren meer houvast ervaart en daardoor meer open en leerbaar is.

Kinderen/jongeren met autisme ervaren hun omgeving als chaos. Door gebrek aan houvast hebben ze moeite in het contact maken met anderen. Ze missen de aansluiting op de ander. Het contact is op hun voorwaarden en niet wederkerig. Hierdoor kunnen ze minder leren van de relaties die zij hebben met anderen mensen. Contactgericht Spelen en Leren nodigt het kind/jongeren uit tot echt contact. 

Contact geeft je de ingang om een kind/jongeren uit te nodigen zich te ontwikkelen in al zijn of haar mogelijkheden. Spelen is een middel, maar als het kind niet van spelen houdt, dan kun je ook samen chillen of luisteren naar elkaar.

Omdat kinderen met autisme zich vaak op een bijzondere manier ontwikkelen, werk ik niet met vaste protocollen, maar kijk ik steeds wat voor het kind/jongeren belangrijk is. Maatwerk dus! 

Opvoedingsondersteuning.

Soms weet je als ouder best dat je de opvoeding anders wilt, alleen lukt dat even niet.

Zeker als je kind een ontwikkelingsachterstand heeft of een vorm van autisme is het soms extra moeilijk. Je vraagt je af hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Met autisme word je geboren, en het blijft je hele leven een rol spelen. De informatieverwerking in de hersenen werken bij mensen met autisme op een andere manier. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben ze vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die vreemd overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie.

Ik ondersteun de ouders bij het leren begrijpen van hun kind zodat ze vanuit een positieve verandering de opvoeding weer ziet zitten.

Begeleidzelfstandig wonen.

Ik begeleid jongeren met een beperking die zelfstandig wonen maar ondersteuning en begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.Ik geef begeleiding bij het boodschappen doen en hun huis op orde houden. Deze zorg wordt op maat aangeboden want de een heeft meer hulp nodig dan de ander.