Video Interactie Begeleiding.

Video Interactie is een vorm van vroegtijdige, kortdurende opvoedingsondersteuning met behulp van video-opnamen. Het brengt de communicatie tussen ouder en kind in beeld, ook hechting komt aan bod. Doel is te komen tot een effectieve communicatie, en een plezierige interactie tussen ouder en kind(eren). De nadruk ligt op het herkennen van positieve contactmomenten, met tips om de band met je kind(eren) te versterken en de ontwikkeling te stimuleren. Je bekijkt en bespreekt de beelden( van een alledaagse situatie, zoals een eet- of speelmoment) achteraf op een rustig moment samen. Je ziet positieve initiatieven van je kind en geslaagde contactmomenten, wat steeds meer vertrouwen in je eigen mogelijkheden geeft

Bij het terugkijken van de opname staan twee vragen centraal:

- Op welke manier probeert het kind contact te maken?

- Hoe reageren de ouders op die initiatieven van het kind?

Soms vragen kinderen op een onhandige manier om aandacht, waardoor je als ouders niet begrijpt wat ze willen. Door de beelden kun je de signalen vaak wel opmerken. Door de beelden zul je zien waar het misgaat in de communicatie waardoor je dit kunt verbeteren.