Coachpraktijk Wij Samen.

Autisme begeleiding en  opvoedondersteuning

Ik bied ondersteuning aan mensen met een ontwikkelingsstoornis en/of een beperking, zoals, autisme,ADHD en ADD.


Ondersteuning en begeleiding wordt op maat aangeboden.                                                    De mens is uniek en staat centraal, de stoornis niet.


Kinderen/jongeren met autisme ervaren hun omgeving als chaos. Door gebrek aan houvast hebben ze moeite in het contact maken met anderen. Ze missen de aansluiting op de ander. Het contact is op hun voorwaarden en niet wederkerig. Hierdoor kunnen ze minder leren van de relaties die zij hebben met anderen mensen.

Omdat kinderen met autisme zich vaak op een bijzondere manier ontwikkelen, werk ik niet met vaste protocollen, maar kijk ik steeds wat voor het kind/jongeren belangrijk is. Maatwerk dus!


Opvoedingsondersteuning.

Soms weet je als ouder best dat je de opvoeding anders wilt, alleen lukt dat even niet.

Zeker als je kind een ontwikkelingsachterstand heeft of een vorm van autisme is het soms extra moeilijk. Je vraagt je af hoe je dat het beste kunt aanpakken.


Met autisme word je geboren, en het blijft je hele leven een rol spelen.                            De informatieverwerking in de hersenen werken bij mensen met autisme op een andere manier. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben ze vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die vreemd overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie.


Ik ondersteun de ouders bij het leren begrijpen van hun kind zodat ze vanuit een positieve verandering de opvoeding weer zien zitten.


Begeleidzelfstandig wonen.

Ik begeleid jongeren met een beperking die zelfstandig wonen maar ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De begeleiding kan per persoon verschillen. De ene heeft behoefte aan begeleiding bij het boodschappen doen en de andere heeft juist hulp nodig bij het wassen van kleding,huis schoon maken of administatieve dingen.        Deze zorg wordt op maat aangeboden omdat iedereen een andere hulpvraag heeft.